Jiangsu Weixiang Tool Manufacturing Co., Ltd.
การประกันการซื้อขาย
ซัพพลายเออร์สนับสนุนการประกันการซื้อขาย - บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ให้ความคุ้มครองการสั่งซื้อของคุณตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงการจัดส่ง
ขีดจำกัดการประกันการซื้อขายของซัพพลายเออร์:US $76,000
ซัพพลายเออร์ระดับทอง
ซัพพลายเออร์ระดับทอง คือการเป็นสมาชิกแบบพรีเมี่ยมของซัพพลายเออร์ใน Alibaba.com สมาชิกจะได้รับเครื่องมือการโฆษณาสินค้า เพิ่มการรับรู้ถึงสินค้า และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
การรับรอง
รูปภาพ ชื่อการรับรอง รับรองโดย ขอบเขตธุรกิจ วันที่มีจำหน่าย --- วันที่หมดอายุ ตรวจสอบแล้ว
ISO9001 ISO9001 JIUZHOU weix tery series endmills, drills. 2014-10-16 ~ 2017-10-15
ISO9001 ISO9001 Nanjing jiuzhou TERY WEIX series cutting tools( solid carbid end mills, drills bit etc.) 2014-10-16 ~ 2017-10-15
สิทธิบัตร
รูปภาพ หมายเลขสิทธิบัตร ชื่อสิทธิบัตร ประเภทสิทธิบัตร วันที่มีจำหน่าย --- วันที่หมดอายุ ตรวจสอบแล้ว
a bio-usage threading enmill ZL201520180849.1 a bio-usage threading enmill UTILITY_MODEL 2015-03-30 ~ 2025-03-29

การวิจัยและการพัฒนา

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้